Czym jest

Mystery House?

Nowy rodzaj rozrywki w Radomiu! Escape Room to świetna alternatywa na spędzenie wolnego czasu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi z pracy. Poczujcie się jak prawdziwi detektywi! Dacie radę wydostać się z zamkniętego pokoju w ciągu 60 minut? Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?

Czas

60 minut

Osoby

2-8*

Cel

wydostać się

Koszt

99 zł

ul. Staszica 28/5, 26-610 Radom
881 422 545

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z usług oferowanych przez firmę:
Mystery House Mateusz Wierzbicki, RADOM 26-610, Staszica 28/5 NIP : 7962853146 dalej zwaną Organizatorem oraz odbiorcą usługi dalej zwanym Graczem.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji przez Gracza za pośrednictwem strony www.mysteryhouse.pl
1.2 Gracz jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonanie rezerwacji na stronie www.mysteryhouse.pl
1.3 Gracz jest zobowiązany do korzystania z usług Organizatora oraz strony internetowej www.mysteryhouse.pl zgodnie z niniejszym regulamin i przepisami obowiązującego prawa.

2. REZERWACJA

2.1 Gracz rezerwujący termin na stronie www.mysteryhouse.pl odpowiada za zgodność danych osobowych podanych w procesie rezerwacji. Organizator ma prawo odmówić rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym.
2.2 By skorzystać z usług Organizatora należy dokonać rezerwacji za pośrednictwem strony www.mysteryhouse.pl w zakładce rezerwacja lub telefonicznie pod numerem 881 422 545, najpóźniej 60 minut przed skorzystaniem z usługi.
2.3 Dokonanie rezerwacji polega na wykonaniu następujących czynności przy pomocy strony www.mysteryhouse.pl lub w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Organizatora :
A. Określenie pokoju, którego ma dotyczyć usługa
B. Wybór terminu rezerwacji
C. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, email oraz numer telefonu)
D. Akceptację regulaminu
2.4 W przypadku dokonania rezerwacji na więcej niż 1 grę tego samego dnia, wymagana jest wpłata 30% zaliczki na minimum 3 dni przed planowaną grą. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny od zarezerwowanej gry, zaliczka nie podlega zwrotowi.
2.5 W przypadku rezygnacji z usługi Gracz powinien niezwłocznie poinformować organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 881 422 545 – jednak nie później niż 60 minut przed planowaną godziną rezerwacji. Nie poinformowanie i nie przybycie na zarezerwowaną godzinę skutkuje poniesieniem 50% kosztów usługi.

3. PŁATNOŚĆ

3.1 Płatność za usługę można dokonać w formie gotówki w lokalu lub przelewem rezerwując z poziomu kalandarza rezerwacji na serwisie https://lockme.pl/mystery-house/
3.2 Ceny podane na stronie www.mysteryhouse.pl są cenami brutto.

4. ZASADY GRY

4.1 Warunkiem uczestnictwa w grze jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty w lokalu lub przelewem.
4.2 W rozgrywce mogą brać grupy składające się od 2 do 6 osób (większą ilość osób ustalamy telefonicznie).
4.3 Zabrania się korzystania z usług graczom, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4.4 Każdy gracz uczestniczy w rozgrywce na własną odpowiedzialność. Rozgrywka jest niewskazana dla osób, które cierpią na klaustrofobię, epilepsję lub są w trakcie leczenia psychiatrycznego.
4.5 Gracze odpowiadają za wszelkie zniszczenia dokonane na terenie lokalu.
4.6 W grze mogą uczestniczyć osoby w dowolnym wieku. Osoby poniżej 16 roku życia powinny posiadać przynajmniej jednego pełnoletniego członka w grupie.
4.7 Gracz rezerwujący rozgrywkę ma obowiązek poinformować pozostałych członków grupy o obowiązujących zasadach gry.
4.8 Na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
4.9 Czas gry wynosi maksymalnie 60 minut.
4.10 Gracz zobowiązany jest przybyć do lokalu na 15 minut przed rozpoczęciem gry, w celu zapoznania się z zasadami. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu gry.
4.11 W czasie gry zabronione jest korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
4.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad gry w dowolnym momencie.
4.13 Organizator korzysta podczas gry z monitoringu wizyjnego i zastrzega sobie prawo do pochodzących z niego nagrań. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie Organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.
4.14 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie lokalu bez prawa do zwrotu pieniędzy.

5. DANE OSOBOWE

5.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Gracza jest Mystery House Mateusz Wierzbicki, RADOM 26-610, Staszica 28/5 NIP : 7962853146. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji usługi oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
5.2 Podanie danych osobowych przez Gracza ma charakter dobrowolny, lecz jest ono niezbędne do dokonania rezerwacji. Graczom podającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5.3 Gracze wyrażają słowną zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na zdjęciach w internecie przez administratora danych. Przysługują im takie same prawa zgodnie z nową ustawą RODO jak w punkcie 5.2.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress